Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071
Roheline seep Trio 500 ml

Roheline seep Trio 500 ml

Loe lisa
Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Loe lisa
Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Loe lisa
Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Loe lisa

Fix Aiapihusti pesuvahend 100 ml

FIX clean on ette nähtud pritside, paakide, pumpade, filtrite,voolikute, mõõtenõude pesemiseks peale taimekaitsevahendite kasutamist. Neutraliseerib kiiresti pestitsiidide jäägid -indikaator (kirgas kollakasroheline värv) võimaldab kergesti märgata pritsi saastunud kohti. Pritsi ja selle osi soovitame pesta kohe peale kasutamist.KASUTAMINE: 1. Valage pritsi vaid puhast vett mitte vähem kui 10% reservuaari mahust,l oksutage hoolikalt kõikides suundades ja pritsige töödeldud pinnale. Peske prits ka väljastpoolt. 2. Valage veelkord puhast vett 10% reservuaari mahust ja vajalik kogusFIX clean – norm: 5 ml |/1 L vee kohta. Sulgege prits, loksutage hoolikalt (umbes 2 minutit) igas suunas. Kogu lahus pritsige ohutus kohas eraldi mahutisse/nõusse. Selle sammuga neutraliseeritakse pestitsiidide jäägid.3. Korrake pritsi loputamist puhta veega seni, kuni pritsist väljuv vesi on puhas, ilma kirka kollakasrohelise värvi varjundita.4. Pihustid, filtrid, mahutid on tarvis maha võtta ja puhastada eraldi, kasutades sama kontsentratsiooniga FIX clean kui kasutasite pritsi puhastamisel. Tähelepanu!  Vältige lahustamata toote pikaajalist kokkupuudet alumiiniumi või tsinki sisaldavate seadme osadega.  Peale iga pritsimist peske prits puhtaks.  Tootja ei vastuta kahju eest, mida võib põhjustada pritsi ebaõige pesemine.  Pritsi hooletu pesemise tagajärjel võib ka taimekaitsevahendi vähene jääk kahjustada taimi, kui pritsi järgmine kord kasutate. Ladustamine ja jäätmekäitlus: Kõrvaldage tühjad pakendid jatootejäägid vastavalt kehtivatele seadustele. Toote jäägid kasutada ära vastavalt kasutusotstarbele. Pakend on ümbertöödeldav.Toote jäägid kasutada ära vastavalt kasutusotstarbele. Hoidamitte alla +5°C ja mitte kõrgemal kui +35°C temperatuuril. Hoidatootjapakendis - eemal otsestest päikesekiirtest, jahedas, hästiventileeritavas ruumis. OHTLIK. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Ärritab nahka.OHTLIK. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Ärritab nahka. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist lugeda läbi etikett. Pärast kasutamist pesta hoolikalt käsi. Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/kasutada silmade (näo) kaitsevahendeid/kaitsejalatseid. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. SILMA SATTUMISEKORRAL: loputada mitme minuti vältel ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata silmade loputamist. Halva enesetunde korral pöörduda MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arsti poole. Sisu/pakend kõrvaldada vastavalt jäätmete liigiti kogumise eeskirjadele. Ained, mille alusel klassifitseeritakse: rasvade alkoholideetoksülaadid; naatriumhüdroksiid. Ägeda mürgisuse hindamine:1 % (suu kaudu) segu moodustab tundmatu mürgisusega koostisosa.Koostis: <10% mitteioonne pindaktiivne aine, <2% naatriumhüdroksiid,indikaator.Pakuotė / Iepakojums / Pakend: 100 ml / Kehtivus: 5 aastat alates tootmiskuupäevast.