Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071
Roheline seep Trio 500 ml

Roheline seep Trio 500 ml

Loe lisa
Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Loe lisa
Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Loe lisa
Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Loe lisa

Fix pH Väärtuste stabilisaator 100 ml

FIX pH 5.5 kasutatakse pritsimislahuse stabiilse pH tagamiseks,  mis on vajalik paljude taimekaitsevahendite ja väetiste efektiivsuse tõstmiseks. Paljude taimekaitse- ja hooldusvahendite efektiivsus väheneb, kui neid kasutatakse lahustes leeliselise, kareda veega (pH>7).FIX pH 5,5 hoiab tõhusalt lahuse õiget pH 5,5 juures kogu sellevalmistamise ja kasutamise ajal. FIX pH 5.5 võite kasutada koos kõikide taimehooldustoodetega. KASUTAMINE: Mahutis olevasse vette valage esiteks FIX pH 5.5, seejärel lisage ülejäänud tooted. Norm: 1% mahuühiku kohta. 1 L /100 L valmis lahuse kohta.100 ml / 10 L valmis lahuse kohta. Ladustamine ja jäätmekäitlus: Kõrvaldage tühjad pakendid ja tootejäägid vastavalt kehtivatele seadustele. Toote jäägid kasutada ära vastavalt kasutusotstarbele. Pakend on ümbertöödeldav.Toote jäägid kasutada ära vastavalt kasutusotstarbele. Hoida mitte alla +5°C ja mitte kõrgemal kui +35°C temperatuuril. Hoida tootjapakendis - eemal otsestest päikesekiirtest, jahedas, hästiventileeritavas ruumis. Väikese koguse sette tekkimine ei mõjuta preparaadi koostist. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P103 Enne kasutamist lugeda läbi etikett. P280. Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/kasutada silmade (näo)kaitsevahendeid. P101 Arsti poole pöördudes võtta kaas toote pakend või etikett. P314 Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. Koostis: orgaaniliste hapete soolade segu. Pakend: 100 ml. Kehtivus: 5 aastat alates tootmiskuupäevast.Tootmiskuupäev: vt. pakendilt.