Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071
Roheline seep Trio 500 ml

Roheline seep Trio 500 ml

Loe lisa
Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Loe lisa
Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Loe lisa
Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Loe lisa

Frekenboc katlakivi hooldusvahend 25 g

Vahend on mõeldud email-, plast- ja metallveekeetjate, nende kuumutuselementide ning kohvimasinate ja keedupottide puhastamiseks katlakivist.
Kasutamine. Valage paki sisu puhastatavasse nõusse. Lisage nii palju vett, et see katlakivi sette kataks ja laske keema tõusta.
Vajadusel korrake. Pärast katlakivi lahustumist keetke nõus
puhast vett, seda mitu korda vahetades, ja peske nõu hästi puhtaks. Kasutusnorm: 25 g puhastusvahendit 1 l vee kohta. Triikraudade puhastamiseks: lahustage teelusikatäis vahendit
100 ml vees ja valage triikraua veepaaki. Lülitage triikraud 10 minutiks sisse. Pärast katlakivi lahustumist peske veepaak puhtaks.
HOIATUS. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Pärast käitlemist pesta hoolega käsi rohke vee ja seebiga. Vältida
sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/ kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti
jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta saastunud rõivad seljast. Nahaärrituse korral: pöörduda
arsti poole. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist tutvuda etiketil
oleva infoga. Hoida suletud mahutis.