Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071
Roheline seep Trio 500 ml

Roheline seep Trio 500 ml

Loe lisa
Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Loe lisa
Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Loe lisa
Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Loe lisa

Tüvevalgendi 1,56 kg (suspens.pasta)

TÜVEVALGENDI

Kasutusotstarve. Mineraalainete segu on ette nähtud viljapuude ja viljapõõsaste profülaktiliseks hooldamiseks. Toime. Talve teisel poolel kahjustavad temperatuurikõikumised puutüvede ja okste koort, põhjustavad koore lõhenemist ja haavu. Valgendatud puukoor ei soojene tugevasti, seetõttu väheneb temperatuurikõikumiste mõju märgatavalt. Kasutamine. Enne valgendamise alustamist laotage maapinnale polüetüleenkile, puhastage traatharja või kaabitsaga lahtine koor ja sammal. Kilele kukkunud koor ja sammal koguge kokku ja põletage ära. Kui avastate koorepragusid, eemaldage lahtine koor kuni terve kooreni ja määrige vigastatud kohale aiasalvi. Valgendi on kasutamisvalmis. Enne kasutamist segage hoolikalt läbi, vajaduse korral võib lisada kuni 10% vett. Määrige valgendi  pintsliga ühtlase kihina puutüvele ja jämedamatele okstele. Valgendi kulu:1,565 kg saab valgendada 1-3 vana viljapuud; 3-5 viljapõõsast või noort viljapuud. Valgendit kasutada kuiva ilmaga, kui temperatuur on üle 0oC. Parim aeg valgendamiseks on hilissügis, kui õhutemperatuur on üle nulli (> +5 oC). Kui valgendada ei jõutud sügisel, tehke seda varakevadel (võimaluse korral veebruari lõpus). Pidage silmas, et kevade keskel on juba hilja valgendada, ehk vaid juhul, kui teete seda esteetilisel ja korra eesmärgil. Koostis. Veeslahustuv segu stüreen-akrüülpolümeeride vesidispersioonist, täiteainetest, pigmentidest ja tehnoloogilistest lisanditest. Hoiatuslaused. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kaitsta niiskuse ja külmumise eest, hoida kuivas kohas. Pärast kasutamist pesta käsi hoolikalt seebi ja veega. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ja suitsetada. Kanda kaitsekindaid, kaitseriietust, kasutada silmade (näo) kaitsevahendeid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada silmi ettevaatlikult mitme minuti jooksul voolava vee all, võtta ära kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada ja loputada silmi veelkord; kui silmade ärritus ei möödu pöörduda arsti poole.  NAHAGA KOKKUPUUTEL: pesta nahka suure koguse vee ja seebiga; kui nahk on ärritunud, pöörduda arsti poole. ALLANEELAMISEL: Halva enesetunde korral pöörduda MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arsti poole, loputada suud, mitte kutsuda esile oksendamist.  SISSEHINGAMISEL (aurude või aerosooli): viia kannatanu värskesse õhku, halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni, sisaldab 3(2H)-isotiasolooni, 5-klooor-2-metüüli segu 2-metüül-3(2H)-isotiasolooniga. Hoida eemal toidust, jookidest ja loomasöödast. Hoida suletud taaras. Hoida +5 kuni +30°C temperatuuril. Mitte valada valgendit kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Parim enne.  18 kuud alates tootmiskuupäevast. Kui segu omadused ei ole muutunud võib seda edasi kasutada. Kaal (neto): 1 l / 1,565 kg