Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071
Roheline seep Trio 500 ml

Roheline seep Trio 500 ml

Loe lisa
Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Loe lisa
Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Loe lisa
Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Loe lisa

Aquatain AMF tõrjevahend sääskede ja putukate vastu 100 ml

AQUATAIN AMF OMADUSED JA MÕJU. Unikaalne ja keskkonnasõbralik uue põlvkonna toode sääsevastsete tõrjeks seisva vee pinnal! Need on: järved, basseinid, tiigid, kanalisatsioon, kanalid, kaevud, äravoolurennid, veereservuaarid, taimepottide alustaldrikud, ämbrid, septikumahutid, rehvid, katuseaknad jne. Õhuke silikoonikiht katab veepinna kiiresti, moodustades barjääri ning mitte jättes tühikuid taimkatte ja veepinnal hõljuvate objektide vahele. See pärsib ebaküpsete sääskede (vastsete ja nukkude) normaalset arengut ning takistab sääsevastsete kinnitumist veepinnale ja hapniku omastamist. Madal pindpinevus mõjutab munemisprotsessi: täiskasvanud emasääsed ei mune vahendiga töödeldud vette. Sääsed ei suuda omandada mingeid vastupanumehhanisme selle tõrjemeetodi neutraliseerimiseks. Ei kujuta ohtu tervisele, ei avalda negatiivset mõju veekeskkonnale. Ei muuda vee omadusi: temperatuuri, pH, karedust, hapniku-, lämmastiku- ja ammoniaagiühendite sisaldust. Vastab veetaimede ja -loomade eluks vajaliku hapniku küllastustaseme parameetritele. Omab ainult füüsikalist ja mehaanilist mõju. Vastupidav tugevale tuulele ja ultraviolettkiirtele. Efektiivne koguni kuni 4 nädalat! KASUTAMINE: Kasutusvalmis. Kasutusnorm: 1 ml toodet 1m2 seisva vee pinna kohta (1 teelusikatäis - 5 ml). Korrata 4 nädala tagant. Kanalisatsioonikaevudes ja äravoolurennides soovitame kasutada 2 ml vahendit 1m2 veepinna kohta, sõltuvalt orgaanilise aine kogusest vees. Tootja tagab toote tõhususe, kui seda kasutatakse vastavalt juhistele. Aquatain AMF ei ole biotsiid määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punkti a kohaselt. [Komisjoni 23. aprilli 2015. aasta rakendusotsus (EL) nr 2015/655]. VEDELIK SÄÄSKEDE ELUTSÜKLI ÖKOLOOGILISEKS KONTROLLIMISEKS.  ESMAABI. Allaneelamise korral pöörduda arsti poole ja ravida sümptomaatiliselt. Silma sattumisel loputada rohke veega. ETTEVAATUSABINÕUD. Mitte alla neelata. Kasutada ettevaatlikult. Vältida silma sattumist. Kasutamisel hoiduda toidu, joogi ja nende hoidmiseks mõeldud anumate saastamisest tootega. Pärast kasutamist ja juhuslikku kokkupuudet pesta toode hoolikalt seebi ja veega maha. Mahutit mitte uuesti kasutada. Kui vajate arsti konsultatsiooni, võtke kaasa toote mahuti või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist lugege etiketti. Pärast kasutamist peske käsi põhjalikult seebi ja veega. Mahutit käidelda olmejäätmetena. KOOSTIS 100 g toote kohta: polüdimetüülsiloksaan (PDMS-silikoon) 89,00 g. Inertsed ained ja lisaained: 11,00 g. Säilitamistingimused. Hoida eemal oksüdeerivatest ainetest. Hoida temperatuuril kuni +50 °C.