Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071
Roheline seep Trio 500 ml

Roheline seep Trio 500 ml

Loe lisa
Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Micro Doctor Paenibacillus+vitamins+amino acids 150 g

Loe lisa
Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Agroclean Roheline seep koduaeda konsentraat 500 ml

Loe lisa
Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Kaaliumseep -Roheline kasutusvalmis segu 500 ml

Loe lisa

InsectoSec Kahjuritõrjepuuder majas ja aias 200 g

InsectoSec®. Tõhus tõrje roomavate putukate, sipelgate ja kanalestade vastu. Toimeaine: 1000 g/kg( 100 %) ränidioksiid / diatomiit (diatomiitmuld) CASi nr 61790-53-2. Koostis: DP tolmpulber. PT18 – insektsiid, akaritsiid ja toode muude lülijalgade vastu. Insektsiid kasutamiseks siseruumides, näiteks lindlates, tööstuslikes ja ettevõtte ruumides ning eramajapidamistes. Sipelgate puhul ka kasutamiseks majas ja maja ümbruses õues ainult kuiva ilmaga.Kasutamiseks tavatarbijale (mitte spetsialistidele). Toimeaine ränidioksiid/diatomiit koosneb fossiilsete ränivetikate koorikutest (mida nimetatakse ka diatomiitmullaks), mis on amorfse (mittekristalse) ränidioksiidi looduslikult esinev vorm. Toimeaine põhjustab putukate kutiikuli rasvade lahustumist ja dehüdratsiooni. Kahjurid, näiteks kanalestad, saavad oma tegevuse käigus ise tolmuga kokku või kaetakse need tolmuga kasutuse käigus. Kasutamine roomavate putukate vastu (nt sipelgad, prussakalised): tolmutamine: toode on ette nähtud kasutamiseks siseruumides. Mõeldud putukate peidu- ja käigukohtades kasutamiseks. Töödeldakse urkeid, vahesid ja õõnsaid kohti, kus putukad võivad olla. Pange putukate käiguteedele. Tolmutõke: tolmutamine kastmispudeliga tõkke moodustamiseks. Kasutatakse putukate käiguteedel ja sissepääsukohtades ning kohtades, kus on tõket raske ületada, sealhulgas hoonesse sissepääsu takistamiseks. Ei soovitata kasutada väärtuslikel poorsetel pindadel. Kasutamine kanalestade vastu lindlas: pindade pritsimine. Putukatest lahti saamiseks kanalates tuleb töödelda ümbrust. Ärge pihustage otse lindudele. Ennetamine: kasutage puhtas ja kuivas lindlas enne loomade sisse toomist. Pihustage piisavalt toodet, et kõik pinnad oleks kaetud valge kihiga (u 50 g/m²). Tõrje: kui loomad on juba lindlas. Pihustage piisavalt toodet, et kõik pinnad oleks kaetud valge kihiga (u 50 g/m²). Võimaluse korral kasutage otse putukatel. Töödelge ka urkeid ja pragusid, õõnsusi ja käiguteid või muid kohti, kus lestad võivad peituda või kust sisse tungida. Tõkke tekitamine tolmu abil sipelgate vastu välitingimustes: kui leidub mitu pesasissekäiku, tuleb toodet ühtlaselt peale kanda kõikidesse sissepääsukohtadesse. Pange toodet pesaavause ümbrusse ja sipelgate teedele. Korrake töötlemist, kui sipelgad on 24 tunni pärast kogu toote eemaldanud. Ärge kasutage ühe pesa puhul enam kui 3 korda.  Ärge kasutage toodet, kui järgmise 24 tunni jooksul on oodata vihma.
Soovitatav kasutuskogus:

Sihtorganism

Roomavad putukad, nt. prussakad, sipelgad

 

Kasutuskogus

Tolmu pihustamine: 7 g/m².

Tõkke tekitamine, tolmutamine kastmise teel: 7 g/m²,

Kallake lähedalt põrandale, et tekitada umbes

1–3 cm laiune tolmutõke.

Kasutuspiirkond

Siseruumides kasutatakse kuivas keskkonnas vähemalt

7 päeva järel.

Kasutamine niisketel pindadel aeglustab toimet.

 

Kanalestad       

 

Tolmu pihustamine: 50 g/m²     

 

 

Sipelgad            

Tõkke tekitamine tolmuga: 5 g / pesa kohta

7 g/m – tõkke laius 1–3 cm

Sise- ja välispiirkondadele. Kandke pesaavaustele ja sipelgate teedele.

Tegemist on tootega, mis on ette nähtud kasutamiseks väikses ulatuses kuivas keskkonnas. Kahjurite vähenemist on märgata 1–3 nädalaga. Kasutuspõhised riskivähendusmeetmed. Kasutamisel lindlates: kasutage ainult tühjades lindlates. Eemaldage sööt enne vahendi kasutamist. Katke söödaalad plastkilega. Katke enne vahendi kasutamist kõik veenõud. Ärge pritsige otse magamiskohtadele. Kasutamiseks tööstuslikes ja ettevõtte ruumides ning eramajapidamistes: Ärge kasutage vahetult toiduainete, sööda, joogi, kariloomade läheduses ega pindadel ning vahenditel, mis nendega kokku puutuvad. Eemaldage enne vahendi kasutamist toiduained. Kasutage ainult aladel, kuhu imikud, lapsed, koduloomad ja mittesihtloomad ligi ei pääse või tehke need alad lastele, koduloomadele ja mittesihtloomadele ligipääsmatuks. Ärge kasutage teiste isikute, eriti laste ega koduloomade läheduses. Toode ja selle jäägid tuleb eemaldada märgpuhastusega. Töötlemise ajal ja toote eemaldamisel ei tohiks kasutada imurit. Piirake kastmispudeli kasutamist tõkete tekitamiseks maksimaalselt 2 m kohta päevas. Soovituslikud isikukaitsevahendid/hingamiskaitse: Mitte spetsialistidele: pole tarvis. Peske käed pärast kasutamist. Järgige etiketil olevaid juhiseid. Esmaabisuunised: kokkupuutel: helistage MÜRGISTUSKESKUSESSE või arstile. KOKKUPUUTEL NAHAGA: peske nahka veega: sümptomite ilmnemisel helistage MÜRGISTUSKESKUSESSE või arstile. SISSEHINGAMISEL: kokkupuutel: helistage MÜRGISTUSKESKUSESSE või arstile. ALLANEELAMISEL: sümptomite ilmnemisel helistage MÜRGISTUSKESKUSESSE või arstile. KOKKUPUUTEL SILMADEGA: sümptomite ilmnemisel loputage veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja neid on lihtne eemaldada. Helistage MÜRGISTUSKESKUSESSE või arstile. Vahetud meetmed keskkonna kaitsmiseks: kui esineb leke, tuleb see tõkestada ja lekkinud aine kokku koguda. Kõrvaldage leke, kui see on ohutu. Vältige sattumist kanalisatsioonisüsteemi. Vältige sattumist pinnavette või maapinda. Jäätmekäitlus: toote puhul: toodet ei tohi visata kanalisatsiooni. Järgige kohalikke/riiklikke eeskirju. Saastunud pakendimaterjali puhul järgige kohalikke/riiklikke eeskirju. Tühjendage anum täielikult. Saastumata pakendid tohib viia ümbertöötlusse. Säilivusaeg: 24 kuud. Hoidke toodet suletuna ja ainult originaalpakendis. Säilitage kuivas kohas. Nõuded kasutamisel: järgige kasutusjuhiseid. Teavitage müügiloa omanikku, kui tõrje polnud tõhus. Toimeaine: 1000 g/kg (100) ränidioksiid (ränidioksiid/diatomiit CASi nr 61790-53-2. Müügiloa number: EE-0028094-0000. Ohusuunised: Tähelepanu! Võib pikaajalisel või korduval kokkupuutel kahjustada elundeid (kopse). Korduv kokkupuude võib tekitada kuiva või lõhenevat nahka. Kui on vaja pöörduda arsti poole, võtke pakend või toote etikett kaasa. Ei tohi sattuda laste kätte. Lugege kõik juhised hoolikalt läbi ja järgige neid.  Ärge hingake sisse tolmu/aerosooli.  Halva enesetunde korral pöörduge arsti poole. Suunake sisu/anum vastavalt riiklikele määrustele jäätmekäitlusse. UFI M300-P0FG-K00E-G91C

 

Veel selles kategoorias: « Ataka Spray 500 ml