Väetiste ja taimekaitsevahendite
jae- ja hulgimüük.

Kindel kvaliteet koduaeda ja põllule!
Küsi meie tooteid hästivarustatud aianduskauplustest üle Eesti!
Võta meiega ühendust
+372 56 294 071

Insecto Larvicide Chips G klotsid 9 tk

Kasutusjuhend: Klotsid panna kanalisatsioonikaevudesse, kanalisatsioonitorudesse või muudesse suletud süsteemidesse,kus on seisev vesi. Raskus viib INZECTO larvitsiidiklotsid põhja, et need ei kanduks ülevoolu korral ära. Mitte kasutada INZECTO larvitsiidiklotse kanalisatsioonis või kanalites, mis suubuvad looduslikesse veekogudesse. Annustamine 1 klots kanalisatsioonikaevu või muude väikeste/keskmise suurusega suletud mahutite kohta. Suuremate veekoguste puhul kasutada iga 20 liitri kohta üks klots. Hoiatus: Kasutamise ajal ei tohi kokku puutuda joogi ega söögiga ega nende pakenditega. Pärast kasutamist või kokkupuudet:  Pärast kasutamist või kokkupuudet nahaga pesta hoolikalt seebi ja veega. Hoida kuivas jahedas kohas.Püriproksüfeenil ja geranioolil põhinev insektitsiid, millel on pikaajaline mõju sääsevastsete vastu. Inzecto Larvicide Chips G. Inzecto Larvicide Chips G säilitavad oma efektiivsuse vähemalt 3 kuud. Seda ei mõjuta orgaanilise materjali olemasolu saastunud vees. InzectoLarvicide Chips G võib lisada integreeritud majandamisprogrammidesse. (IPM)